TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG GELEXIMCO GIẢI PHÓNG (UPDATE 18/10/2020)

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CHUNG CƯ Geleximco Southern Star 897 Giải Phóng (18/10/2020): HIỆN ĐÃ THI ĐẾN TẦNG 6, ĐANG VƯỢT TIẾN ĐỘ.
Dự kiến bàn giao nhà vào quý 2/2022


Sử dụng công nghệ thi công Top-down (từ trên xuống), tiếng Anh là Top-down construction method, là công nghệ thi công phần ngầm của công trình nhà, theo phương pháp từ trên xuống, khác với phương pháp truyền thống: thi công từ dưới lên. Trong công nghệ thi công Top-down người ta có thể đồng thời vừa thi công các tầng ngầm (bên dưới cốt ± 0,00 (cốt ± 0,00 tức là cao độ mặt nền hoàn thiện của tầng trệt công trình nhà, đọc là cốt không) và móng của công trình, vừa thi công một số hữu hạn các tầng nhà, thuộc phần thân, bên trên cốt không (mặt đất).

Rate this post

0913 812 027